Vindusfolie

Vindusfolie er den vanligste formen for profilering, og bruken er fortsatt økende. Hvis du har lokaler i et trafikkert område vil det gi økt oppmerksomhet og heve inntrykket av bedriften. Vi leverer både blank og matt folie, frostet folie, transparent eller lystett folie. Folie til kontor benyttes oftest som innsynsbeskyttelse: Enten mot innsyn eller sollys fra utsiden, eller på glassvegger- og dører mot kontorlandskapet.