Miljøhåndtering

Vi har egne containere for papir, plast, farlig avfall og restavfall. Vårt må er å oppfylle kravene for Miljøfyrtårn innen 2021.